Atletizm; farklı aktivitelerden oluşan, geniş kapsamlı bir spor dalıdır.Bu spor dalında atletler koşu, yürüyüş, atlama ve atma yeteneklerini gösterirler.

Küresel bir spor’dur. Kökleri insanlığın en eski dönemlerine dayanır, tüm kıtalarda yaygındır. İnsanlar Medeniyetlerin ilk çağlarından beri beslenebilmek ve korunabilmek için avcılık ve balıkçılıkla uğraşmışlardır. Eğlence ve keyif zamanlarında, ilkel ve başıboş şekilde de olsa kendi aralarında çabukluk, dayanıklılık, esneklik ve güçlülük alanlarında yarışırlardı ; bu alanların günümüz Atletizmi ile örtüştüğünü görüyoruz. Asırlar boyu tüm toplumlar, her biri kendi şartları ve anlayışları içinde sporu bir şekilde geliştirmişlerdir.

Atletizm 1840 yıllarına doğru kurumlaşma yoluna girmiştir.İngiltere’de ilk Şampiyonalar 1866 yılında yapılmış olup, koşu, atma ve atlama branşlarını içermekteydi.

Atletizm Sözlük Anlamı; çeviklik, kıvraklık, güç gibi beden yeteneklerini geliştirmeye yarayan vücut çalışmaların tümü.

not:bu yazı internetten derlenerek yazılmıştır.