Antrenman

Antrenman; sporcuların en yüksek sportif etkinliğe ulaşmaları
ve özelliklerini geliştirebilmeleri için planlı biçimde yaptıkları bedensel, ruhsal, zihinsel, teknik ve taktik çalışmaların tümüdür.

Her organizma sağlıklı ve verimli çalışabilmek için çevresi ile sürekli bir dengede olmalıdır. Antrenman sürecinde de organizmada verimi arttırmak üzere yeni dengeler oluşur.

Bu, temel olarak biyolojik sınırların geliştirilmesi ile gerçekleşir. Bedensel verim yeteneğinde bir artış ancak insan organizmasının rezerv kuvvetlerindeki bir artış ile mümkündür. Verim artışının büyüklüğü de antrenmanda tekrarlanan uyarının şiddeti ve sıklığına bağlıdır.

Bu tanımlamaya bağlı olarak antrenmanda;

  1. Belli bir sportif etkinliğe ulaşmak hedeflenmelidir.
  2. Hedefe ulaşmak için bir programı olmalıdır.
  3. Sporcu hedefe motive olmalıdır.Başarı için sporcu kendi kendini kontrol etme bilincine sahip olmalı ve sonuçları aşama aşama görmelidir